Cikotić na konferenciji Brdo procesa, upravljanje migracijama u fokusu

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić prisustvuje regionalnoj ministarskoj konferenciji Brdo procesa.

Na ovom skupu u Portorožu ministri unutrašnjih poslova zemalja regiona razgovaraju o jačanju saradnje u oblasti migracija i efikasnijem upravljanju migracijskim tokovima.

Najavljeno je će Slovenija tokom predsjedavanja EU staviti borbu protiv ilegalnih migracija kao jedan od priopriteta.

U fokus će biti stavljene zemlje zapadnog Balkana, a najavljana je i značajnija podrška za bolje upravljanje migracijskim tokovima.

Iskazana je potreba za dodatnom saradnjom s EU u ovoj oblasti, a nadležne agencije EU, prvenstveno Frontex, su pozvane su da u potpunosti iskoriste svoje mogućnosti za pružanje operativne pomoći, raspoloživih resursa i stručnosti kako bi se ojačalo upravljanje migracijama u regionu.

Ministar Cikotić je upoznao učesnike konferencije s aktivnostima koje BiH poduzima za efikasnije upravljanje migracijama.

Data je puna podrška institucijama BiH kako bi što prije došlo do potpisivanja Sporazuma za Frontex-om i na taj način poboljšali zaštitu granice BiH.

Cikotić je istakao potrebu uključivanja svih nadležnih institucija u BiH u upravljanje migracijama i ravnomjernog rasporeda tereta migrantske situacije na cijeloj teritoriji BiH.

Upoznao je ministre i sa započetim radovima na izgradnji privremenog prihvatnog centra u USK, ali i važnosti da ovakvi centri također budu razmješteni na cijeloj teritoriji BiH.

Među važnim koracima koje je BiH poduzela u cilju vraćanja ilegalnih migranata naveo je potpisivanje Sporazuma o readmisiji sa Pakistanom, te započete pregovore sa još nekoliko država iz kojih dolazi najviše migranata.

Radi smanjenja pristiska ilegalnih migracija, poduzimaju se mjere na jačanju kontrole i zaštite istočne granice, te provode akcije presjecanja krijumčarenja osoba i razbijanja grupa koje se bave krijumčarenjem ljudi.

Također, na konferenciji u Portorožu ministri su razgovarali o prevenciji i istragama iskorištavanja djece na online mrežama, saopćeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.