FINANCIRANJE SAVJETA 2021: Pogledajte koliko su i za šta novac dobile bošnjačke udruge

Odluka o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2021. godini

SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE

Na temelju članka 35. stavka 4. i članka 36. stavka 8. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 155/02, 47/10 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10, 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), Savjet za nacionalne manjine na sjednici održanoj 14. travnja 2021. godine donio je

ODLUKU

O RASPOREDU SREDSTAVA KOJA SE U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE OSIGURAVAJU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA U 2021. GODINI

I.

Za programe udruga i ustanova nacionalnih manjina prijavljene na Javni poziv za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne autonomije iz područja informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora te programa kojima se stvaraju pretpostavke za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina, a koji će se sufinancirati sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini, rasporedit će se financijska sredstva u iznosu od 47.594.500,00 kuna.

II.

Sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu (»Narodne novine«, broj 135/20), osigurana u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, glava 02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, aktivnost A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, podskupine računa: 363 Pomoći unutar općeg proračuna, 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna i 381 Tekuće donacije, u ukupnom iznosu od 47.594.500,00 kuna raspoređuju se za sljedeće namjene:

Račun Iznos u kn Namjena
363 Pomoći unutar općeg proračuna 900.000,00

1. Lipovljanski susreti 2021. i Večer nacionalnih manjina 2021., Bjelovar (ukupno 60.000,00 kn)

2. Stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina – Roma (za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave) (ukupno 840.000,00 kn)

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 500.000,00 Financijska pomoć sukladno bilateralnom ugovoru s Talijanskom Republikom (korisnik Talijanska drama HNK Ivana pl. Zajca, Rijeka)
381 Tekuće donacije 46.194.500,00

1. Programi kulturne autonomije (informiranje, izdavaštvo, kulturni amaterizam i kulturne manifestacije) udruga i ustanova nacionalnih manjina

2. Program koji proizlazi iz bilateralnog sporazuma Republike Hrvatske i Republike Mađarske (nositelj Demokratska zajednica Mađara Hrvatske, Bilje)

3. Financijska pomoć sukladno bilateralnom ugovoru s Talijanskom Republikom (nositelji Centar za povijesna istraživanja, Rovinj i Unione Italiana, Rijeka)

Ukupno 47.594.500,00

 

III.

Sredstva planirana u Državnom proračunu za 2021. godinu na računu 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna podskupine računa 363 Pomoći unutar općeg proračuna u aktivnosti Potpore A732003 za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina u iznosu od 60.000,00 kuna raspoređuju se kako slijedi:

Namjena Odobreni iznos u kn
Lipovljanski susreti 2021., Lipovljani 30.000,00
Večer nacionalnih manjina 2021., Bjelovar 30.000,00

 

IV.

Sredstva planirana u Državnom proračunu za 2021. godinu na računu 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna podskupine računa 363 Pomoći unutar općeg proračuna u aktivnosti A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina u iznosu od 840.000,00 kuna koriste se za programe stvaranja pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina i nisu dio sredstava tekućih donacija raspoređenih udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za programe kulturne autonomije (informiranje, izdavaštvo, kulturni amaterizam i kulturne manifestacije) i programe koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora.

Ova sredstva dodjeljuju se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kao jednokratna pomoć sukladno potrebama.

Savjet za nacionalne manjine sklopit će s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ugovore o jednokratnoj financijskoj potpori iz sredstava Državnog proračuna za 2021. godinu za programe stvaranja pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije.

V.

Sredstva planirana u Državnom proračunu za 2021. godinu na računu 3811 Tekuće donacije u novcu podskupine računa 381 Tekuće donacije u aktivnosti A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina u iznosu od 46.194.500,00 kuna raspoređuju se udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za programe kulturne autonomije (informiranje, izdavaštvo, kulturni amaterizam i kulturne manifestacije) i programe koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora, kako slijedi:

 

BOŠNJACI

2.959.500,00
1. Bošnjačka nacionalna zajednica Buzet 80.000,00
Amaterizam
– Folklorna skupina »Buzetski biseri« 60.000,00
Manifestacije
– Dani bošnjačke kulture Buzet 2021. – Buzet 20.000,00
2. Bošnjačka nacionalna zajednica Grada Siska i Sisačko-moslavačke županije, Sisak 100.000,00
Amaterizam
– Ženski pjevački zbor »Sevde« BNZ GS i SMŽ 45.000,00
Manifestacije
– »10. amaterski festival pjesme sevdalinke« – Dvorana »Kristalna kocka vedrine«, Sisak 30.000,00
– »Festival bošnjačke kulture« – Dvorana »Kazalište 21«, Sisak 10.000,00
– »19. sisački bajramski koncert« – Dvorana »Kazalište 21«, Sisak 15.000,00
3. Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske, Zagreb 115.000,00
Informiranje
– Bošnjački glas – brojeva: 6, B5, 45-50 str., crno-bijela tehnika, korice dvobojne crna i zlatna boja, naklada: 850 100.000,00
Manifestacije
– Medijsko opismenjavanje Bošnjaka u Hrvatskoj – Zagreb, Rijeka, Sisak, Zadar, Pula 15.000,00
4. Bošnjačka nacionalna zajednica Pule i Istarske županije, Pula 82.000,00
Manifestacije
– Srebrenica 26 – ulice i trgovi gradova Pula, Rovinj, Buzet, Labin 25.000,00
– »6. susreti Bošnjaka Jugoistočne Europe – Dom hrvatskih branitelja, Pula 57.000,00
5. Bošnjačka nacionalna zajednica Rovinj 20.000,00
Manifestacije
– Dan državnosti i komemoracije Srebrenica – Rovinj 5.000,00
– Dani bošnjačke kulture i tradicije u Gradu Rovinju – Rovinj 15.000,00
6. Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, Zagreb 334.000,00
Informiranje
– Bošnjačka pismohrana – brojeva: 1, 16,8×23,5 cm, 330 str., c/b, naklada: 700 170.000,00
Izdavaštvo
– Bosanskohercegovačka prezimena II, svezak 2., Amira Turbić-Hadžagić i Admir Muratović, A5, 350 str., naklada: 500 30.000,00
– Ninočka, dr. sc. Emsud Sinanović, A5, 240 str., naklada: 500 20.000,00
Amaterizam
– Etno skupina Bosana 70.000,00
Manifestacije
– Bajramski koncert – Zagrebačko kazalište lutaka, Zagreb 10.000,00
– Izložba ilustriranih radova i motiva Alme Medić – Dvorana BNZ, Zagreb 10.000,00
– Izložba slika Donata Orlića – Dvorana BNZ, Zagreb 9.000,00
– »Nitko da ne dođe do prijatelj drag« – XIII. susret – Zagrebačko kazalište lutaka, Zagreb 15.000,00
7. Bošnjačka nacionalna zajednica za Primorsko-goransku županiju, Rijeka 50.000,00
Amaterizam
– Mješoviti pjevački zbor Sevdalije 40.000,00
– Folklor »Riječki biseri«
Manifestacije
– Bajramski festival u Rijeci – Rijeka 10.000,00
8. Bošnjačka nacionalna zajednica Zadarske županije, Zadar 75.000,00
Amaterizam
– KUD BNZZŽ, folklorna sekcija i mješoviti hor »Šeher« 30.000,00
Manifestacije
– Međunarodni dan kulturne raznolikosti nacionalnih manjina Zadarske županije – Zadar 10.000,00
– Bajramsko sijelo – Zadar 15.000,00
– Dani bošnjačke kulture – Zadar 10.000,00
– Srebrenica svijetom hodi – Zadar 10.000,00
9. Bošnjačka zajednica kulture »Preporod« Dubrovnik 55.000,00
Amaterizam
– Mješoviti zbor Dubrovački zumbuli 25.000,00
Manifestacije
– XV. međunarodna smotra folklora i prijateljstva, narodnih igara i plesova – Dubrovnik 30.000,00
10. Bošnjačko kulturno-umjetničko društvo »Ljiljan« Drenovci, Rajevo Selo 93.000,00
Amaterizam
– Tradicijski plesovi bošnjačke nacionalne manjine 93.000,00
11. Bošnjačko kulturno-umjetničko društvo »Nur« Sisak 201.500,00
Amaterizam
– Folklorna sekcija 181.500,00
– Glazbena sekcija
– Etno klub
Manifestacije
– S Nurom u srcu – godišnji koncert udruge – Dom INA RNS, Sisak 10.000,00
– U meraku i po istilahu – Večer sevdaha – Kazalište 21, Sisak 10.000,00
12. Bošnjačko kulturno-umjetničko društvo »Sevdah« Zagreb 160.000,00
Amaterizam
– Folklorni ansambl – njegovanje narodnih običaja i plesova 120.000,00
– Dječji pjevački zbor
– Dramski studio Dječja scena
Manifestacije
– XIV. godišnji koncert BKUD-a »Sevdah« Zagreb – Zagreb 10.000,00
– V. kulturno stvaralaštvo Bošnjaka Grada Zagreba – Zagreb 10.000,00
– Seminar za rukovoditelje bošnjačkih folklornih ansambala i muzičke korepetitore – Zagreb 10.000,00
– Izložba i revija narodne nošnje – Zagreb 10.000,00
13. Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske »Preporod«, Zagreb 675.000,00
Informiranje
– Behar – brojeva: 6, A3, 32 str., c/b, dvobojno, naklada: 1000 160.000,00
– Journal – brojeva: 6, A4, 83 str., c/b, dvobojno, naklada: 1000 260.000,00
– Jasmin – brojeva: 2, A4, 23 str., color, višebojno, naklada: 1000 30.000,00
– web-portal Behar 15.000,00
Izdavaštvo
– Zapadno-istočni divan, J. W. Goethe, 12,5×21 cm, 270 str., naklada: 500 40.000,00
– Poste Restante Osijek, Nenad Rizvanović, 12,5×22 cm, 80 str., naklada: 500 25.000,00
– Ibrica Jusić – Biografija, Amer Tikveša, 12,5×23 cm, 240 str., naklada: 500 25.000,00
– Čovjekova porodica, Tvrtko Kulenović, 12,5×23 cm, 240 str., naklada: 500 25.000,00
Amaterizam
– Zbor Bulbuli 60.000,00
Manifestacije
– 30 godina Preporoda – Knjižnica Bogdana Ogrizovića, Zagreb 15.000,00
– Srebrenica – Potočari 2021 – Srebrenica, Potočari (BiH) 10.000,00
– Bošnjačke riječi – Zagreb 10.000,00
14. Kulturno društvo Bošnjaka »Preporod« Split 69.000,00
Izdavaštvo
– Prizivanje duha bosanskog i duha hercegovačkog, Ibrahim Duraković, A5, 250 str., naklada: 600 20.000,00
Amaterizam
– Mješoviti pjevački zbor »Sevdah« 30.000,00
Manifestacije
– Smotra folklora i kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina – Split 4.000,00
– XIII. smotra folklora i kulturnog stvaralaštva Bošnjaka u RH – Umag 15.000,00
15. Kulturno-umjetničko društvo »Bosna« Istarske županije, Pula 115.000,00
Amaterizam
– Folklor, glazba i recitacija 85.000,00
Manifestacije
– Bošnjačko sijelo – večer folklora i sevdaha – Pula 30.000,00
16. Kulturno-umjetničko društvo »Đulistan«, Labin 30.000,00
Manifestacije
– Susret folkloraša – Labin 30.000,00
17. Kulturno-umjetničko društvo »Kršanski ljiljani«, Potpićan 35.000,00
Amaterizam
– Očuvanje izvornih tradicijskih plesova, glazbe, običaja i jezika Bošnjaka u Hrvatskoj 20.000,00
Manifestacije
– Manifestacija folklornih dostignuća s prijateljskim KUD-ovima – Potpićan 15.000,00
18. Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre, Pula 100.000,00
Manifestacije
– 16. festival bošnjačke kulture u Istri – Pula 60.000,00
– Bosanskohercegovački put u Europu, perspektive i izazovi »Društveno-historijski, politički i kulturološki aspekti« – Dom hrvatskih branitelja, Pula 30.000,00
– Obilježavanje Međunarodnog Dana bijelih traka – Pula 10.000,00
19. Nacionalna zajednica Bošnjaka Vodnjan 35.000,00
Manifestacije
– Festival bošnjačke kulture u Vodnjanu – Vodnjan 25.000,00
– Izložba fotografija »Život« – Galerija Apoteka, Vodnjan 10.000,00
20. Sabor bošnjačkih asocijacija Hrvatske – SABAH, Zagreb 455.000,00
Informiranje
– Sabah Info – brojeva: 10, A4, 36 str., 10×15 cm, u boji, naklada: 2000 270.000,00
Izdavaštvo
– Hamajlija za bosansku kuću, Esad Kopić-Osmanović, A5, 256 str., naklada: 500 25.000,00
– Bošnjaci u nemilosti rata, Mesud Bužimkić, A4, 224 str., naklada: 500 25.000,00
Manifestacije
– XIV. smotra kulturnog stvaralaštva Bošnjaka u RH – POU »A. Babić«, Umag 90.000,00
– »Da se nikad ne zaboravi« – Srebrenica – Srebrenica, Potočari (BiH) 30.000,00
– Okrugli stol »Bošnjaci – stanje i perspektiva« – Split 15.000,00
21. Udruga mladih Bošnjaka i prijatelja Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, Rijeka 80.000,00
Izdavaštvo
– Monografija Bošnjaci u Hrvatskoj, Šuhreta Dumanić, B5 položeno, 120 str., naklada: 300 25.000,00
Manifestacije
– Srebrenica svijetom hodi – Rijeka 30.000,00
– Likovno-poetski susreti – Rijeka 15.000,00
– Kultura sjećanja – Rijeka 10.000,0

 

Rekapitulacija raspoređenih sredstava udrugama i ustanovama nacionalnih manjina po nacionalnim manjinama:

Nacionalna manjina Odobreni iznos u kn
I. Albanci 1.355.000,00
II. Bošnjaci 2.959.500,00
III. Bugari 132.000,00
IV. Crnogorci 753.000,00
V. Česi 4.240.200,00
VI. Mađari 5.977.000,00
VII. Makedonci 952.000,00
VIII. Nijemci i Austrijanci 910.000,00
IX. Poljaci 184.000,00
X. Romi 845.000,00
XI. Rusi 376.000,00
XII. Rusini 923.500,00
XIII. Slovaci 1.821.000,00
XIV. Slovenci 947.500,00
XV. Srbi 13.075.000,00
XVI. Talijani 8.730.000,00
XVII. Ukrajinci 1.025.800,00
XVIII. Židovi 988.000,00
UKUPNO 46.194.500,00

 

VI.

Na temelju ove Odluke Savjet za nacionalne manjine zaključit će s udrugama i ustanovama nacionalnih manjina iz točke V. ove Odluke ugovore o financijskoj potpori programa udruga i ustanova iz sredstava Državnog proračuna za 2021. godinu kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

VII.

Sredstva iz točke V. ove Odluke doznačivat će se račun udruga i ustanova nacionalnih manjina prema zahtjevima Savjeta za nacionalne manjine.

Sredstva za sufinanciranje programa doznačivat će se kvartalno, po 1/4 ukupno odobrenog iznosa, na transakcijski račun udruge ili ustanove nacionalne manjine, u skladu s mogućnostima izvršenja Državnog proračuna i prema planiranoj dinamici provedbe financiranih programa, osim sredstava za akontaciju za prva tri mjeseca 2021. godine koja se isplaćuju na temelju predugovora koji se sklapaju između Savjeta za nacionalne manjine i udruge ili ustanove nacionalne manjine.

VIII.

Sredstva raspoređena ovom Odlukom koriste se sukladno Kriterijima financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologiji praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa (»Narodne novine«, broj 105/16 i 81/20).

IX.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 402-08/21-03/02

Urbroj: 50438/05-21-02

Zagreb, 14. travnja 2021.

Predsjednik Savjeta
Aleksandar Tolnauer, v. r.