HZZO: Dvostruko više prijava pacijenata zbog nedostupnosti ljekara

Ilustracija Pixabay

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje u januaru je zaprimio dvostruko više prijava pacijenata koji se žale na nedostupnost porodičnih ljekara, s kojima nikako ne mogu uspostaviti kontakt, saznaje se u petak u HZZO-u.

U januaru je zabilježen značajno veći broj zaprimljenih e-mailova pacijenata pa je Zavod postupao po dvostruko više pritužbi od prosjeka za posljednja tri mjeseca prošle godine, kažu u HZZO-u.

Zbog čestih prigovora pacijenta na uspostavu kontakta s ordinacijama lično, putem telefona, e-poštom ili na druge načine, početkom novembra 2020. godine, u jeku epidemije virusa korona koja je otežala dostupnost zdravstvene zaštite, otvorena je e-mail adresa “zovem doktora”.

U proteklom razdoblju HZZO je zaprimio 2.697 e-mailova s pritužbama pacijenata kojima njihovi porodični ljekari ne odgovaraju na telefonski poziv, a u 928 slučajeva ocijenjena je osnovanost pritužbe na “otežanu dostupnost odnosno nemogućnost uspostavljanja pravovremenog kontakta s ordinacijama porodične zaštite”.

Nakon zaprimljene pritužbe zaposlenici Zavoda odmah provjere navode iz predstavki, stupaju u kontakt s ordinacijama (telefonski ili putem e-pošte), obavještavaju doktora-nositelja tima o potrebi povratnog poziva prema pacijentu, te o utvrđenome obavještavaju pacijenta koji je poslao pritužbu.

U slučaju ponavljanja prijava pojedinog porodičnog ljekara i u slučaju sumnje u težu povredu ugovornih obveza provodi se kontrola ordinacije koja ima ugovor s HZZO-om.

Od uspostave e-mail adrese “zovem doktora” do 31. januara 2022. godine Zavod je proveo ukupno 29 kontrola u ordinacijama i izrekao 11 ugovornih mjera.

Izrečeno je osam pisanih opomena, jedna pisana opomena i novčana kazna od 1.000 kuna, jedna pisana opomenu uz umanjenje deset posto mjesečnog iznosa ordinaciji, te jedna opomena pred raskid ugovora uz novčanu kaznu od 3.000 kuna.

U toku je provođenje još nekoliko kontrola s mogućim izricanjem ugovorom previđenih mjera, poručuje HZZO.

Pacijenti prigovor mogu poslati na e-mail adresu zovem.doktora@hzzo.hr.

U prigovoru je potrebno navesti lične podatke (ime i prezime, OIB i telefon za kontakt), te ime i prezime izabranog doktora na kojeg se pacijent žali.

U HZZO-u kažu da bez navedenih podataka neće moći postupiti, odnosno stupiti u kontakt s doktorom primarne zdravstvene zaštite i pomoći u žurnom rješavanju problema.