Mjesec rebiul-evvel je mjesec samoanalize

Alem ef. Crnkić

Treći hidžretski mjesec, REBIUL-EVVEL, asocira nas na Allahovog poslanika s.a.v.s. jer je u tom mjesecu rođen Allahov poslanik Muhammed a.s., ali i u istom mjesecu nakon 63 godine života Allahov poslanik preselio je na Ahiret.

Rebiul-evvel nije sveti, odabrani mjesec, ali jeste mjesec u kojem se motiviramo da
intenzivnije, sadržajnije i kvalitetnije razmišljamo i promišljamo o sebi, našim
porodicama te o sadržaju naših života u kontekstu bliskosti i povezanosti sa sunnetom
Allahovog poslanika, s.a.v.s.

Prije svega, preispitivamo domet našeg znanja i poznavanja životopisa (Sire) Allahovog poslanika, s.a.v.s. jer je to nulta točka s koje polazimo u smjeru ispoljavanja osjećaja ljubavi i poštovanja prema najodabranijem i najdražem Božjem stvorenju, a za nas najboljem uzoru u svim segmentima života.

Kako uopće govoriti o ljubavi prema Allahovom poslaniku, a.s. ukoliko nedovoljno ili
površno poznajemo njegov život odnosno nismo pročitali nijednu Siru-životopis
posljednjeg Allahovog poslanika, s.a.v.s.?

Počašćeni smo kao ummet da je upravo najvjerodostojniji i najdetaljniji životopis
jednog čovjeka i jednog Božjeg poslanika, upravo životopis poslanika Muhammeda,
a.s.

Mjesec rebiul-evvel je idealna prilika da osvježimo, nadogradimo ili iznova potvrdimo
svoju opredjeljenost u nastojanju i želji da detaljno iščitavamo životopis poslanika
Muhammeda, a.s. kroz koji ćemo spoznati posebnost voljenog Poslanika ali i potvrditi
naše emocije u smjeru slijeđenja njegovog sunneta.

Kur'anski podsjetnik izražen u 31. ajetu sure Ali Imran je i više nego dovoljan poticaj,
stimulacija ali i usmjerenje za svakog odgovornog muslimana i vjernika da put prema
Allahovoj ljubavi i Njegovom oprostu je put slijeđenja Allahovog poslanika, s.a.v.s.

„Reci: ‘Ako Allaha volite, mene (poslanika Muhammeda) slijedite, i vas će Allah
voljeti i grijehe vam oprostiti!’ – a Allah prašta i samilostan je.” (Ali-‘Imran, 31)
Razina i domet slijeđenja sunneta Allahovog poslanika, s.a.v.s. je drugo suštinsko
pitanje za sve nas.

Da li imamo fragmentirani ili selekcijski pristup slijeđenju sunneta u onim djelima i
postupcima kojima smo mi skloni odnosno kako razumijevamo sunnet u kontekstu
današnjeg vremena i prostora i u kontekstu Poslanikovih metoda i umijeća
ophođenja, komunikacije sa ljudima kojima je bio okružen.
Da li je najčešća razina i domet primjene sunneta u ponašanju prije jela, prije
spavanja, davanja prednosti desnoj strani, nazivanja selama i klanjanja sunneta ili se
trudimo da sunnet kreira naš stil ponašanja, odnosa i komunikacije sa drugim ljudima.
Zbog čega je Allahov poslanik najviše osvajao srca ljudi i približavao ih islamu?
Odgovor nam daje časni Kur'an, 4. ajet sure El-Kalem:

Ti si (Poslaniče, sallallahu alejhi ve sellem) uistinu najboljeg morala!
Allahov Poslanik je lično definirao vlastitu životnu ulogu i misiju u poznatim riječima:

“Došao sam ili poslan sam da upotpunim plemenite osobine kod ljudi, da izgradim i
uljepšam njihov karakter, ćud, ahlak.“

Temeljem navedenih riječi, možemo zaključiti da je jezgro sunneta, njegov suštinski i
središnji dio izgradnja karakternih crta svakog čovjeka kroz eliminiranje ili
preveniranje negativnog stila ponašanja, a s druge strane unaprijeđivanje plemenitih
osobina shodno ličnosti svake individue jer je Allahov poslanik, s.a.v.s. različito
odgovarao ljudima različitog karaktera kako bi im skrenuo pažnju na važnost
promjene, izmjene ili dopune onog svojstva koje je potrebno konkretnoj osobi.
Najveće počasti, nagrade i deredže obećane su upravo takvima, onima koji rade na
izgradnji svoga ahlaka.

Allahov poslanik, s.a.v.s. je obećao svoju bliskost, blizinu i društvo onima koji se
potrude imati najbolji ahlak.

Prenosi Džabir bin Abdullah, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve
sellem, rekao: „Uistinu meni najdraži i najbliži od vas na Sudnjem danu su oni koji su
najboljeg ahlaka!“ (Buharija)

Biti najdraži i najbliži Allahovom Poslaniku, biti u njegovoj blizini i društvu je zaista
najveća vjernička čežnja i počast, jer to znači i džennetsku nagradu koja se opet veže
za najljepši ahlak kako nam to potvrđuje hadis Allahvoog poslanika:

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu: „Upitan je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
o tome šta će najviše ljude uvesti u Džennet, pa je rekao: „Takvaluk (bogobojaznost) i
lijep ahlak.“ (Tirmizija)

Razinu ljubavi prema Allahovom Poslaniku koja rezultira Allahovom ljubavi ali i
Poslanikovom blizinom i njegovim društvom najbolje ćemo dokazati i pokazati kroz
razinu našeg ahlaka.

To je suštinski sunnet ali i „deficitarni“ sunnet našeg vremena i društva. Ujedno to je i najteža primjena sunneta.

Sve ono u čemu si slab, u čemu imaš negativnost, Poslanik bi te u tome savjetovao da
to ispraviš i budeš bolji, tako je odgovarao ljudima u svom vremenu.

Koliko smo spremni prije svega suočiti se sa s našim slabostima, priznati ih i učiniti
korak više da ih se riješimo, toliko koraka ćemo više učiniti prema našem Poslaniku.
Potrudimo se da u mjesecu Rebiul-evvelu oživimo temeljni sunnet, najvažniju misiju s
kojom je Allahov poslanik, s.a.v.s. došao i koju je ostvario, a to je uljepšavanje
karaktera, ahlaka.

Piše: Alem ef. Crnkić
Glavni imam MIZ Sisak