Na dopunskim manjinskim izborima pravovaljano 108 listi

Dopunski manjinski izbori raspisani su jer na redovnim lokalnim u maju u vijećima i skupštinama ukupno 82 općine, grada i županije nije osigurana dovoljna zastupljenost pripadnika šest nacionalnih manjina: srpske, bošnjačke, ukrajinske, romske, mađarske i italijanske, ali ni hrvatskog naroda u općinama Borovu, Trpinji i Jagodnjaku, i u čija vijeća će se birati po jednog Hrvata

Izbori

Na dopunskim manjinskim izborima, koji će se održati 3. oktobra, moći će se birati kandidati sa 108 kandidatskih lista, potvrđeno je u petak Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) nakon što su protekli rokovi za kandidiranje, a nadležna povjereništva objavila pravovaljane liste.

U osam općina nije podnesena nijedna kandidatska lista, pa u njima neće biti izbora, u općini Zemunik Donji jedna je lista ocijenjena nepravovaljanom i u toku je prigovor.

Općine u kojima nije bilo listi su Ernestinovo, Petlovac, Štefanje, Velika Pisanica i Vrsi u kojima je u općinska je vijeća trebalo izabrati po jednog vijećnika iz srpske nacionalne manjine, Petrijanec i Kotoriba u kojima je trebalo izabrati po jednog vijećnika iz romske manjine te Bogdanovci u kojima je trebalo izabrati vijećnika iz ukrajinske manjine.

Dopunski manjinski izbori raspisani su jer na redovnim lokalnim u maju u vijećima i skupštinama ukupno 82 općine, grada i županije nije osigurana dovoljna zastupljenost pripadnika šest nacionalnih manjina: srpske, bošnjačke, ukrajinske, romske, mađarske i italijanske, ali ni hrvatskog naroda u općinama Borovu, Trpinji i Jagodnjaku, i u čija vijeća će se birati po jednog Hrvata.

Prema izborima koje je raspisala Vlada, trebalo je izabrati 99 vijećnika, no nakon činjenice da u svim općinama nije bilo kandidata, a u jednoj je lista ocijenjena nepravovaljanom i u toku je prigovor, birat će ih se osam, odnosno devet manje, prenosi Hina.

Kandidati koji izlaze na dopunske izbore prosječno su stari 50 godina (49,6), bitno stariji od kandidata s istih izbora prije četiri, odnosno osam godina, kada je taj prosjek iznosio 43, odnosno 33 godine.

Najstariji kandidat, s liste Demokratske srpske stranke (DSS) i Liste za Rijeku (RI) rođen je 1932. godine, a najstarija kandidatkinja, s liste SDSS-a četiri je godine mlađa, rođena je 1936. godine.

Najmlađi kandidat, kojeg su kandidirali birači, i najmlađa kandidatkinja s liste HSU, SDP rođeni su 2003. godine.

Pravo glasa na dopunskim izborima ima oko 136.000 birača, pravo birati i biti biran imaju samo birači iz spomenutih nacionalnih manjina odnosno hrvatskog naroda, za koje se provode dopunski izbori, a koji imaju prebivalište na području jedinice u kojoj se izbori održavaju.

Dopunski izboru održat će se na području 17 županija i u Gradu Zagrebu.