Narodna skupština RS-a usvojila set zaključaka u vezi s prijenosom nadležnosti

NSRS (Foto Fena)

Narodna skupština Republike Srpske danas je na posebnoj sjednici usvojila zaključke u vezi s informacijama o prenosu nadležnosti, a koji se odnose na pravosudne institucije, odbranu i sigurnost, te indirektne poreze.

Zastupnici NSRS usvojili su set zaključaka kojima NSRS povlači ranije date saglasnosti RS-a na uspostavljanje Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, prenesene nadležnosti u oblasti odbrane i sigurnosti, te indirektnih poreza.

Vlada RS je zadužena da u roku do šest mjeseci uputi na razmatranje i usvajanje u NSRS zakone i druge propise koji će omogućiti nesmetano funkcioniranje RS. Također je zaključeno da se zakoni i drugi propisi kojima je izvršen prijenos nadležnosti s RS-a na institucije BiH neće primjenjivati na teritoriji RS od dana stupanja na snagu zakona i drugih propisa iz zaključaka.

Zaključeno je da NSRS povlači saglasnost da se nadležnost iz oblasti indirektnog oporezivanja u okviru sistema poreske politike prenese na Parlamentarnu skupštinu BiH, kako bi se omogućilo razmatranje i usvajanje Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH. Vlada RS je zadužena da u roku do šest mjeseci uputi na razmatranje i usvajanje u NSRS Zakon o porezu na dodatnu vrijednost i Zakon o akcizama RS.

Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH, Zakon o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda, Zakon o Upravi za indirektno oporezivanje, Zakon o postupku indirektnog oporezivanja, Zakon o postupku prinudne naplate indirektnih poreza, Zakon o porezu na dodatu vrijednost i Zakon o akcizama u BiH, kako je zaključeno, neće se primjenjivati na teritoriji RS od dana stupanja na snagu zakona o porezu na dodatu vrijednost u RS i zakona o akcizama RS.

Zaključeno je da NSRS povlači saglasnost o formiranju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, te zadužuje Vladu RS da u roku do šest mjeseci uputi na razmatranje i usvajanje u NSRS zakon o VSTV-u.

Zadužena je Vlada RS da povuče saglasnost na Sporazum o prijenosu nadležnosti iz oblasti odbrane na institucije BiH potpisan s Vladom Federacije BiH i da u roku do šest mjeseci uputi na razmatranje i usvajanje u NSRS zakone iz oblasti odbrane i sigurnosti.

NSRS usvojila je i Deklaraciju o ustavnim principima. Poslanici opozicije ranije su napustili zasjedanje NSRS navodeći da su se na to odlučili zbog načina na koji je predložen ovaj proces, te da sve smatraju farsom i predizbornom kampanjom.

Također, ovi potezi NSRS-a uznemirili su stanovnike u Federaciji, posebno Bošnjake, koji smatraju da vlasti u manjem bh. entitetu na ovaj način izlaze iz Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Prethodni članakDonald Trump i Benjamin Netanyahu više nisu prijatelji
Naredni članakPlenković: U BiH idem s porukom o cjelovitosti BiH i potrebi dijaloga