Objavljeno kako će se odvijati manjinski izbori 7. maja

U nedjelju, 7. maja 2023. godine, održat će se izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Biračima pripadnicima nacionalnih manjina omogućava se pregled, dopuna i promjena podataka upisanih u registar birača.

Birači mogu pregledati svoje podatke upisane u registar birača putem linka Ministarstva pravosuđa i uprave.

Zahtjevi za upis ili promjenu podataka upisanih u registar birača mogu se podnositi zaključno do srijede 26. aprila 2023. godine u nadležnim upravnim tijelima koja vode registar birača u županijama, odnosno u Gradu Zagrebu prema mjestu prebivališta, u radno vrijeme nadležnog upravnog tijela. Podaci o adresama i radnom vremenu nadležnih upravnih tijela nalaze se ovdje.

Pozivaju se pripadnici nacionalnih manjina, a posebno oni koji će navršiti 18 godina do dana održavanja izbora da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti neposredno u nadležnom upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba koje vodi registar birača ili putem sistema e-Građani koristeći uslugu e-Promjena nacionalnosti.

Naime, razvojem usluge e–Promjena nacionalnosti, biračima je omogućeno da zahtjev za upis ili promjenu podatka o nacionalnosti podnesu i putem sistema e-Građani u dijelu e-Birači.

Na uslugu se može prijaviti sa svim vjerodajnicama – Visoke razine sigurnosti (npr. e-osobna iskaznica), Značajne razine sigurnosti (npr. m-Token, Internet bankarstvo) ili Niske razine sigurnosti (npr. e-Pass).

Birači podnose zahtjev za upis ili promjenu podatka o nacionalnosti putem usluge e-Promjena nacionalnosti odabirom jedne od nacionalnosti dostupnih u padajućem izborniku kojeg će im sistem ponuditi. Podneseni zahtjev prosljeđuje se na odobrenje nadležnom upravnom tijelu prema mjestu prebivališta birača.

Birači će obavijest o riješenom zahtjevu za dopunu ili ispravak podatka o nacionalnosti u registru birača dobiti u svoj Korisnički pretinac (KP).

Na dan izbora birači se ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti. Iznimno, samo birači koji nisu upisani u registar birača, prilikom izdavanja potvrde za glasanje na dan izbora, mogu se izjasniti o svojoj nacionalnoj pripadnosti.

Na izborima za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina mogu glasati samo birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i samo u mjestu svog prebivališta te koji imaju važeću ličnu kartu.

Napominje se da se lične karte koje su istekle nakon 11. marta 2020. godine, kada je donesena Odluka o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, smatraju važećima pa će birači, kojima je lična karta istekla počevši od 11. marta 2020. godine, biti u popisu birača.

Birači za koje se, prilikom dolaska na biračko mjesto, utvrdi da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu na dan održavanja izbora dobiti potvrdu za glasanje koju izdaju nadležna upravna tijela koja vode registar birača u županijama, odnosno u Gradu Zagrebu prema mjestu prebivališta birača.

Izbori su u nedjelju 7. maja 2023. godine
Rokovi teku od 4. aprila 2023. godine od 00:00 sati
Prijedlozi lista kandidata za izbore članova vijeća nacionalnih manjina i prijedlozi kandidatura za izbore predstavnika nacionalnih manjina moraju prispjeti nadležnom izbornom povjerenstvu u roku od 12 dana od dana stupanja na snagu odluka o raspisivanju izbora, dakle 15. aprila 2023. godine do 24:00 sata
Nadležno izborno povjerenstvo u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje objavljuje pravovaljano predložene liste kandidata za članove vijeća nacionalnih manjina i zbirnu listu kandidata i pravovaljano predložene kandidature za predstavnike nacionalnih manjina i zbirnu listu kandidatura na oglasnoj ploči i na online stranici jedinice u kojoj se izbori provode, pri čemu na online stranici mora biti jasno naznačeno vrijeme objave, dakle do 17. aprila 2023. godine do 24:00 sata
Izborna promocija počinje prvog dana od dana objave zbirnih lista
Biračka mjesta određuje Izborno povjerenstvo Grada Zagreba te gradska i općinska izborna povjerenstva na svom području najkasnije 15 dana od dana stupanja na snagu odluka o raspisivanju izbora, dakle do 18. aprila 2023. godine do 24:00 sata
Izborno povjerenstvo Grada Zagreba, gradska i općinska izborna povjerenstva imenuju članove biračkih odbora na svom području najkasnije 20 dana od dana stupanja na snagu odluka o raspisivanju izbora, dakle do 23. aprila 2023. godine 24:00 sata
Glasanje traje neprekidno 7. maja 2023. godine od 07:00 do 19:00 sati
Birački odbor dostavlja zapisnik o svom radu i ostali izborni materijal s biračkog mjesta nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta, dakle do 8. maja 2023. godine do 07:00 sati
Gradska i općinska izborna povjerenstva, najkasnije u roku od 18 sati od zatvaranja biračkih mjesta, unose u informatički sistem podatke iz zapisnika o radu biračkih odbora sa svog područja te sastavljaju zapisnik o svom radu, dakle do 8. maja 2023. godine do 13:00 sati
Županijska izborna povjerenstva i Izborno povjerenstvo Grada Zagreba najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja biračkih mjesta odnosno u roku od šest sati od dostave zapisnika o radu gradskih i općinskih izbornih povjerenstava županijskom izbornom povjerenstvu, s ostalim izbornim materijalom, sastavljaju zapisnik o svom radu, dakle do 8. maja 2023. godine do 19:00 sati
Prethodni članakCrna Gora: Milatović je novi predsjednik, Đukanović priznao poraz
Naredni članakU BiH podijeljene ocjene o izborima u Crnoj Gori, Dodik očekuje “srpsku politiku”