Poboljšane prilike za investiranje dijaspore u BiH

"Kroz navedeni projekt željeli smo stimulirati dijasporu da da svoj doprinos razvoju BiH. Pri tome su nam pomogli ljudi iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice. Tokom projekta je više od 3.000 osoba bilo u stanju da popravi svoj lični dohodak, a imali smo saradnju s više od stotinu kompanija koje su uz razmjenu iskustava s pripadnicima dijaspore mogli da poboljšaju svoj rad. Također, sarađivali smo s više od 300 javnih institucija. Švicarska će ostati angažovana na polju migracija i razvoja", kazao je direktor za razvojnu saradnju u Ambasadi Švicarske u BiH Siroco Messerli

"Dijaspora za razvoj"

Projekt “Dijapora za razvoj” uspješno je okončan, a doprinio je poboljšanju socioekonomskih prilika da dijaspora može investirati u Bosni i Hercegovini.

Rečeno je to danas na press konferenciji u Sarajevu gdje su partneri projekta predstavili rezultate.

“Napravili smo portal i mrežu koja omogućava uživo komunikaciju i kontakte pripadnika dijapore između sebe, te između pripadnika dijaspore i ljudi iz BiH. Organizirali smo niz sastanaka između kompanija, te smo uspjeli motivisati pripadnike dijaspore da investiraju više od šest miliona KM u različite projekte u BiH. Na to smo ponosni i nastavit ćemo raditi u tom pravcu, odnosno poticati pripadnike dijaspore da investiraju BiH”, izjavila je rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH Steliana Nedera.

Tokom projekta, kako je rečeno,  uspjelo se angažirati više od 3.000 osoba u različitim javnim konsultacijama, koji su dali svoj input o tome na koji način se pravni okvir i uvjeti mogu poboljšati kako bi se većem broju ljudi iz dijapore omogućilo da doprinesu razvoju BiH.

“Jedna od glavnih lekcija naučenih iz ogledne faze projekta je da dijaspora može doprinijeti stvaranju radnih mjesta i egizistenciji na lokalnom nivou. Procjene govore da oko 2,2 miliona ljudi koji su porijeklom s ovih prostora žive van granica BiH. To je značajan broj u kome vidimo priliku i šansu da svoje znanje, iskustvo, vještine, resurse i kapital vrate u BiH i na taj način pomognu razvoj lokalnih zajednica, ali i društva u cjelini”, rekao je ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Miloš Lučić.

Zahvalio je partnerima u projektu, Ambasadi Švicarske u BiH, koja je osigurala najveći dio finansijskih sredstava za realizaciju projekta i Razvojnom programu Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodnoj organizaciji za migracije (IOM), koji su provodili projekt.

“Kroz navedeni projekt željeli smo stimulirati dijasporu da da svoj doprinos razvoju BiH. Pri tome su nam pomogli ljudi iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice. Tokom projekta je više od 3.000 osoba bilo u stanju da popravi svoj lični dohodak, a imali smo saradnju s više od stotinu kompanija koje su uz razmjenu iskustava s pripadnicima dijaspore mogli da poboljšaju svoj rad. Također, sarađivali smo s više od 300 javnih institucija. Švicarska će ostati angažovana na polju migracija i razvoja”, kazao je direktor za razvojnu saradnju u Ambasadi Švicarske u BiH Siroco Messerli.

Dodao je da trenutno u Švicarskoj živi 60.000 osoba koje su porijeklom iz BiH i aktivno doprinose razvoju i društvu.

Prethodni članakPopis stanovništva: Prvi dan popisano 18.727 kućanstava
Naredni članakZa građane EU Angela Merkel popularnija od Emmanuela Macrona