Troškovi za dopunske manjinske izbore iznosit će oko deset miliona kuna

Dopunski izbori

Dopunski manjinski izbori, koji će se održati 3. oktobra i na kojima će se birati 90 vijećnika, prema sadašnjim procjenama, stajat će oko deset miliona kuna, ali za precizan izračun trebat će pričekati decembar.

Glavnu stavku u tom iznosu, oko osam miliona kuna, trebale bi činiti naknade članovima biračkih odbora i izbornih povjerenstva, oko dva miliona kuna stajat će informatička podrška izborima, izborni materijal oko 120.000 kuna.

Uzme li se u obzir da je za dopunske izbore, koji su raspisani jer na redovnim lokalnim izborima u maju u vijećima i skupštinama 82 općine, grada i županije nije osigurana dovoljna zastupljenost pripadnika šest nacionalnih manjina, ali ni Hrvata u općinama Borovu, Trpinji i Jagodnjaku, određeno 565 biračkih mjesta, jasno je da će na njima biti angažirano 5. 650 članova biračkih odbora.

Pomnoži li se taj broj s naknadom koju je za rad članova biračkih odbora odredila Vlada (400 kuna za predsjednika i potpredsjednika te 350 kuna za osam članova), dolazi se do iznosa od oko dva miliona kuna neto, odnosno oko 3, 1 miliona kuna bruto.

Za provedbu dopunskih izbora kroz izborna je povjerenstva imenovano 2.214 članova stalnog i proširenog sastava, pa kad se taj broj zbroji s propisanim naknadama, dolazi se do iznosa od oko 3, 2 miliona kuna neto, odnosno oko pet miliona kuna bruto.

Ipak, treba naglasiti da su to za sada samo procjene, tačni izračuni i troškovi znat će se 60 dana nakon izbora, dakle u decembru.

Glasački listići u dvije boje, na poleđini oznaka manjine

Za dopunske izbore, na kojima će se birati vijećnici iz redova srpske, bošnjačke, ukrajinske, romske, mađarske i talijanske manjine, te hrvatskog naroda u tri spomenute općine, štampat će se 174.100 listića, cijena jednog iznosi 40 lipa plus PDV, sveukupno 87.050 kuna.

Tome treba dodati i trošak od oko 10.000 kuna za nabavu zapisnika i prijepisa zapisnika, te oko 20.000 kuna za glasačke kutije.

Glasački listići za dopunske izbore bit će smeđe i roze boje.

Smeđe će boje biti za razinu županije s oznakom boje nacionalne manjine na poleđini svakog listića (srpska manjina crvene crte, italijanska ljubičaste, romska plave crte).

Za općinsku i gradsku razinu glasački će listići biti roze boje, a na poleđini svakog bit će oznake boja nacionalnih manjina (crvena srpska, narandžasta bošnjačka, zelena mađarska, ljubičasta italijanska, plava romska, a za predstavnika hrvatskog naroda crna), navodi glasnogovornik DIP-a Slaven Hojski.

Izborne troškove pokrit će općine, gradovi i županije u kojima će se dopunski izbori održati, izuzetak je trošak informatičke podrške od oko dva miliona kuna koji će platiti DIP.

Za konačan i precizan iznos troškova dopunskih manjinskih izbora trebat će, dakle, pričekati decembar do kada će se znati i materijalni troškovi te troškovi naknade izborne promocije sudionicima.