Zagreb četvrti u Evropi po dnevnoj potrošnji kanabisa

Ilustracija Pixabay

Zagreb je četvrti grad u Evropi po dnevnoj potrošnji kanabisa, 11. po potrošnji kokaina, 12. po potrošnji amfetamina te 14. grad po dnevnoj potrošnji MDMA, pokazali su rezultati evropskog naučnog projekta analize otpadnih voda.

Rezultate najvećeg evropskog istraživanja otpadnih voda iz 2021. koje su proveli organizacija za epidemiologiju otpadnih voda SCORE i Agencije za droge Evropske unije na svom Facebook profilu objavio je psihijatar i stručnjak za dualne poremećaje Klinike za psihijatriju Vrapče Ivan Ćelić.

Projekt je analizirao otpadne vode u 75 evropskih gradova iz 23 zemlje EU te Turske i Norveške kako bi se istražila ponašanja konzumenata droga. To je najveći broj zemalja koje su do sada učestvovale, uprkos kontinuiranom problemu pandemije virusa korona u razdoblju istraživanja.

Od Barcelone do Limassola i od Osla do Porta, studija je analizirala dnevne uzorke otpadnih voda tokom jednosedmičnog razdoblja između marta i maja 2021. Otpadne vode od oko 45 miliona ljudi analizirane su na tragove četiri ilegalna stimulansa: kokaina, amfetamina, metamfetamina i MDMA/ecstasyja te kanabisa.

Studija je ukazala na sveukupni porast detekcije četiri od pet ispitivanih droga jer je MDMA bila jedina droga kod koje je zabilježeno smanjenje u većini gradova.

Droge su bile ravnomjernije utvrđene na svim lokacijama istraživanja, sa svih pet supstanci pronađenih u gotovo svim gradovima. To se razlikuje od prethodnih godina kada su uočeni raznovrsniji geografski obrasci.

Kokain najčešči na Zapadu i jugu Evrope, Zagreb na 11. mjestu

Najnoviji podaci pokazuju da se kokain, iako je još uvijek najzastupljeniji u gradovima zapadne i južne Evrope (posebno u Belgiji, Nizozemskoj i Španiji), sve više nalazi u istočnoevropskim gradovima, gdje je uočen porast.

U Zagrebu je dnevna potrošnja kokaina 548.62 mg na 1.000 stanovnika i po tome je 11. u Evropi.

Metamfetamin je tradicionalno bio koncentriran u Češkoj i Slovačkoj, a sada je ta droga prisutna u Belgiji, Kipru, istočnoj Njemačkoj, Španiji, Turskoj i nekoliko sjevernoevropskih zemalja.

Rezultati analize otpadnih voda pokazali su i da je razina koncentracije metabolita amfetamina dalje varirala po gradovima, s najvećim opterećenjem prijavljenim u gradovima na sjeveru i istoku Evrope, a znatno nižim razinama u gradovima na jugu.

U Zagrebu se dnevno potroši 151.41 mg na 1.000 stanovnika, što ga svrstava na 12. mjesto u Evropi po dnevnoj potrošnji amfetamina.

Hrvatska u vrhu po korištenju kanabisa

Što se tiče kanabisa najveće količine njegovih metabolita pronađene su u gradovima u Hrvatskoj, Češkoj, Španiji, Nizozemskoj, Sloveniji i Portugalu.

Čini se da su ograničenja zbog virusa korona manje utjecala na upotrebu nego kod drugih droga. Gotovo polovina gradova koji su analizirali metabolite kanabisa prijavila je povećanje količine kanabisa. Tako se u Zagrebu dnevno potroši 132.9 mg kanabisa na 1.000 stanovnika po čemu je četvrti u Evropi.

MDMA je jedina droga čiji su metaboliti manji u većini proučavanih gradova jer je gotovo dvije trećine gradova prijavilo smanjenje opterećenja u 2021. godini, vjerovatno zbog zatvaranja mjesta za noćni život tokom pandemije, gdje se ta droga često konzumira.

Najveće količine MDMA pronađene su u gradovima u Belgiji, Njemačkoj, Nizozemskoj, Švedskoj i Norveškoj.

Zagreb je na 14. mjestu u Evropi s dnevno potrošenih 28.26 mg MDMA na 1.000 stanovnika, pokazala je studija.

Studija je otkrila da postoje i razlike između gradova u istoj zemlji, što se dijelom može objasniti njihovim različitim društvenim i demografskim karakteristikama. U većini zemalja koncentracija metabolita je bila veća u velikim gradovima.

Analiza je pokazala i da se u više od tri četvrtine gradova tipično rekreativne droge, kokain i MDMA, više koriste vikendom nego radnim danima. Metaboliti ostale tri droge bili su ravnomjernije raspoređeni tokom sedmice.