Zagreb: Ove sedmice počinje vakcinacija djece protiv virusa korona

U Zagrebu je od ove sedmice omogućena vakcinacija djece od navršene pete godine života vakcinom protiv COVID-19, objavio je u utorak Nastavni zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”.

Školsku djecu do navršenih 12 godina roditelji mogu naručiti za vakcinaciju putem aplikacije Terminko, nakon čega će ih vakcinisati ljekar u ambulanti školske medicine, nadležnoj za školu koju dijete pohađa.

Roditelji koji žele vakcinisati svoju djecu predškolske dobi to mogu učiniti ako se jave izabranom pedijatru ili ljekaru porodične medicine.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo posebno preporučuje da se vakcinišu djeca koja pripadaju ugroženim grupama.

Preporučuje se vakcinacija djece i mladih koji zbog hronične bolesti ili terapije imaju povećan rizik od težih oblika COVID-19, te djeci i mladima koji dijele kućanstvo s osobama koje boluju od hroničnih bolesti.

Vakcinacija se preporučuje i za djecu koja dugotrajnije borave u različitim oblicima kolektivnog smještaja, koji uključuje noćenje.

Detaljan raspored rada timova Službe za školsku i adolescentnu medicinu u Zagrebu može se pronaći na web stranici Nastavnog zavoda, a za sva dodatna pitanja roditelji se mogu putem e-maila obratiti nadležnom ljekaru školske medicine prema navedenom rasporedu rada ambulanti školske i adolescentne medicine.