Nemuslimani često brkaju uloge: Postoji li u islamu svećenstvo?

S obzirom da se u javnom prostoru u predstavnici islamske uleme i dalje često pogrešno imenuju „svećenicima“ ili „klericima“ ili priprostije „klerom“ jednostavne odgovore nudimo kroz kraći tekst znamenitog američkog naučnika John L. Esposita. Riječ je o jednom od najistaknutijih američkih poznavatelja islama, te napose njegove političke filozofije i suvremenih događanja i gibanja. Iako nemusliman (on je katolik), o islamu piše i naučava tako da bi svaki musliman diljem svijeta mogao potpisati većinu njegovih tvrdnji kao svoje najvlastitije

Islam nema organizirano svećenstvo ili predstavnike vjerske hijerarhije onako kako to ima kršćanstvo. Bilo koji musliman može predvoditi molitvu (namaz), ili obaviti vjenčanje ili pokop.

Zapravo, povijesno gledano, nadređene je dužnosti obavljala klasa koja se naročito odijevala i držala autoritet nalik onome svećenstva. Različite uloge su obavljali vjerski dostojanstvenici i starješine. U ranom islamu, pobožni muslimani iz raznih slojeva društva predvodili su molitve ili postajali učenjacima Kur'ana i islamskih znanosti, ali su se tijekom vremena mnogi okrenuli tim aktivnostima kao zanimanju.

Svaka džamija ima imama, koji uživa ugled u zajednici, i koji „stoji ispred“ kao vjerski starješina i onaj koji petkom propovijeda. Na manjim zajedničkim molitvama, tu službu mogu obaviti i drugi članovi skupa.

Veće zajednice imaju stalnoga imama, glavnoga službenika koji obavlja mnoge dužnosti koje u drugim vjeroispovijestima smiju obavljati samo svećenici ili rabini, kao što je: predvođenje obrednih molitava, administrativno upravljanje džamijom, islamskim centrom ili školom, upravljanje raznim djelatnostima zajednice, posjećivanje bolesnika, poučavanje mladih ljudi koji se pripremaju za brak i tomu slično.

Učenjaci Kur'ana, islamskoga zakona i teologije (koji se nazivaju ulama’, ulema, što znači učeni) postali su stalna klasa vjerskih učenjaka (znalaca, znanstvenika) koji u društvu često odskaču po svom načinu odijevanja.

Njihova je zadaća, i pravo koje oni za sebe traže, da štite i autoritativno izlažu (interpretiraju) islam. Postoje mnogi naslovi za islamske vjerske učenjake, koji odražavaju njihovu ulogu u interpretiranju islama, neki u teologiji, drugi u zakonu.

Među ulemom, mudžtehid (mujtahid) je osobit naslov za onoga tko je stručno osposobljen interpretirati islamski zakon (koristeći idžtihad, ijtihad odnosno neovisno razmišljanje). Muftija (mufti) je stručnjak u 51 islamskom pravu koji je ovlašten izdati fetvu (fatwa), interpretaciju zakona ili sud. U sufizmu (islamska duhovnost), sufijski učitelj (pir/šejh) djeluje kao duhovni učitelj svojih sljedbenika.

U sunitskom islamu, mnoge su vlade stvorile položaj velikoga muftije, ili starijega vjerskoga dostojanstvenika.

U šijitskom islamu (duodecimalnom ili ithna asheri sljedbi), razvijena je hijerarhija vjerskih dostojanstvenika, na čijem vrhu su veliki ajatolasi (ayatollah).

U današnje vrijeme, islamski reformatori nisu samo uleme, nego i obrazovani svjetovnjaci koji objedinjuju islamsko znanje i suvremene znanosti. Svjetovnjaci s ulemom dijele ulogu interpretatora islama